Новини

Инвестиция в зелена технология05.01.2018

Печатница Пасат Прес инвестира в нова техника за предпечатна подготовка. Новата технология позволява постигането на виско качество на цветовете и изображенията и ускорява предпечата. Инвестицията намаля цените на отпечатването на книги, каталози, брошури, опаковки и други изделия. Новата техника подобрява конкурентноспособността на фирмата що се отнася до малки и средни по големина поръчки. Нещо повече, инвестицията значително подобрява енергийната ефективност на печатницата и води до пълната автоматизация на предпечатната подготовка.